Da li je plaćanje agencija na osnovu rezultata rada svetlo na kraju tunela?

Vrednost kvalitetne ideje i pristupa ne meri se u satima koji su na nju utrošeni. Možda bi ovakav način plaćanja agencija zaista poboljšao odnos klijent-agencija, pitanje je samo kakav model razraditi i primeniti? Model plaćanja treba da bude fer za obe strane, treba da se postave jasni i merljivi KPI-jevi, i da budu moguće da se dostignu. Uspeh u ovoj saradnji ne zavisi samo od jedne strane, i uzalud najbolja kampanja na svetu za proizvod slabog potencijala ili standarda kvaliteta. Tako da to svetlo na kraju tunela sija samo u nekoj čistoj i jasnoj saradnji, koju je, verovatno, moguće dovoljno često dostići.

Da li je fiksna cena za klijente najpovoljnija opcija?

Fiksna cena za klijenta je prvenstveno najjednostavnija opcija, kao i opcija kod koje nema velikih iznenađenja u finansijskom smislu. A da li je najpovoljnija za klijenta zavisi od toga da li je dobro izdefinisan obim posla na mesečnom nivou? Ponekad ovakav tip saradnje može da čini nezadovoljnim i klijenta i agenciju, to su situacije kada neka od strana misli ili da je premalo ili previše plaćena. Zbog toga, kao i u svakom obliku saradnje, treba precizno izdefinisati šta se očekuje od agencije, da ne bi u kasnijim fazama saradnje dolazilo do nerazumevanja i frustracija bilo koje od strana. Fiksna cena/angažman, takođe, mogu da saradnju pretvore u rđavu rutinu, čega se treba čuvati.

Kada je pravi trenutak za „neprijatan“ razgovor o povećanju agencijske naknade?

Pravi je onaj trenutak čim uočite da niste dovoljno plaćeni. Ne smete sebi dozvoliti da vas to opterećuje duži period, a da ne podelite sa klijentom. Agencija i klijent treba da budu partneri, a ne da agencija bude samo puki izvršilac poslova. Oni su deo istog projekta. Naravno, treba se dobro pripremiti za takav razgovor da ne bio bio nimalo neprijatan. Isključivo treba izneti činjenice u vidu više potrošenih sati od dogovorenih i angažovanju dodatnih članova tima u odnosu na one pozicije koje stoje u ugovoru.

Kako obezbediti nezavisnost od velikih klijenata i preživeti njihov odlazak?

Jedino kvalitetom i uspehom. Nezavisnost se obezbeđuje racionalnim razmišljanjem u svakom momentu agencijskog života, i da pokušate da uvek imate barem nekoliko stubova na koja se oslanjate. Dakle, kao u životu, da sprovedete disperziju poslovanja/rizika. I uvek treba da imate plan i da prolazite scenario – šta ako…?

Komentari