Kompanija Carlsberg Srbija od 2017. godine sprovodi akciju „Zajedno ka NULI“. Šta je cilj ove akcije?

Strategija održivosti „Zajedno ka NULI“, obuhvata četiri oblasti sa jasno definisanim ciljevima u svakoj do 2030. godine – Nula ugljeničkog otiska, Nula rasipanja vode, Nula neodgovorne konzumacije alkohola, kao i Nula povreda na radu. Usvojena je od strane Carlsberg grupacije još 2017. godine, a ima za cilj doprinos globalnim naporima za očuvanje životne sredine. Mi na lokalu sprovodimo brojne aktivnosti kako bismo dali svoj doprinos ka ispunjenju pomenutih ciljeva o čemu svedoče i rezultati koje smo postigli na ovom polju. Ovde, pre svega, mislim na podatak da je samo tokom 2020. godine u stanici za prečišćavanje ugljenika u Čelarevu prečišćeno 3,985.6 tona CO2. Takođe, pomoću postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čak 99% ulaznih materija pročisti da bi se očuvali vodeni tokovi. Pored toga, konstantno organizujemo različite obuke za zaposlene, s ciljem obavljanja radnih aktivnosti potpuno bezbedno. Ovo su samo neki od primera koje sprovodimo lokalno i plan je da i u narednim godinama nastavimo u istom smeru.

Šta je kompanija do sada uradila po pitanju ohrabrivanja NULA neodgovorne konzumacije, a kakvi su vam planovi do 2030. godine?

Kada je reč o odgovornoj konzumaciji alkohola, asortiman bezalkoholnih pića se znatno proširio. U prilog tome govore i najnoviji podaci, koji pokazuju da je u poređenju sa prošlom godinom ostvaren 14% veći volumen. To nas dodatno motiviše da nastavimo u istom smeru i hrabro ka toj NULI, kada govorimo o (ne)odgovornoj konzumaciji alhokola.

Kako bi dodatno podržala inicijativu Nula neodgovorne konzumacije alkohola, kompanija Carlsberg Srbija je na ambalažama svojih proizvoda dodatno istakla simbole odgovorne konzumacije, dok su njeni najveći brendovi LAV i TUBORG od 2020. godine komunicirali poruku odgovorne konzumacije direktno sa limenke.

Na koji način, kroz distribuciju piva bez alkohola, Carlsberg Srbija širi izbor potrošača?

U skladu sa inovacijama na tržištu, kompanija Carlsberg Srbija odlučila je da užitak pruži i svojim potrošačima koji ne konzumiraju alkohol, lansirajući 2020. godine dva bezalkoholna pivska napitka, kao i bezalkoholni Somersby sajder sa ukusom jagode i limete, koji je postao član našeg portfolija ove godine. Na ovaj način se portfolio proizvoda proširio i na ciljnu grupu koja želi da uživa u poznatim ukusima i penušavosti piva, kao i prepoznatljivoj slatkoći i gaziranosti sajdera, a da uz to ne brinu o sedanju za volan.

Zašto su važne poruke na ambalaži o odgovornoj konzumaciji piva i na koji način ove poruke utiču na sam brend?

Poruke na ambalaži o odgovornoj konzumaciji piva su izuzetno važne i igraju veliku ulogu u očuvanju stavova koje naš brend zastupa. Smatramo da pomoću vizuelnih poruka skrećemo pažnju potrošačima i šaljemo jasnu poruku da zastupamo stav odgovornog konzumiranja, koje podrazumeva užitak, ali prvenstveno očuvanje lične, kao i tuđe, bezbednosti. Mišljenja smo da na takav, suptilan, ali jasan način možemo probuditi svest naših potrošača da, pre svake konzumacije alkohola, u sebi zadrže ideju trezvenosti i odgovornosti prema sebi i drugima.

Zašto zaposleni moraju da budu prvi u lancu informisanja javnosti kada je u pitanju suzbijanje neodgovorne konzumacije alkohola?

Zaposleni su ogledalo svake firme i zato nastojimo da prvo njih edukujemo kada je u pitanju odgovorna konzumacija alkohola i vožnja pod dejstvom istog. Na taj način dokazujemo da stojimo čvrsto iza svojih stavova i ujedno dajemo jedan dobar primer svim našim potrošačima, i u isto vreme osiguravamo njihovu lojalnost. Pored edukacija, naši zaposleni i aktivno učestvuju u kampanjama na temu odgovornog konzumiranja alkohola, dobro su upoznati sa svim rizicima i vrlo često su i naši najbolji ambasadori ka široj javnosti kada je ova kampanja u pitanju.

Koje aktivnosti i kampanje je kompanija do sada realizovala u cilju širenja svesti o odgovornoj konzumaciji piva?

Moram prvenstveno da naglasim da smo izuzetno ponosni na kompaniju Carlsberg, kako na lokalnom tržištu, tako i na globalnom, zbog uloženog truda u zaštitu pojedinca i zajednice, ali i konstantnog apelovanja na bezbedno i odgovorno konzumiranje alkohola. Kada pričamo o konkretnim kampanjama, u Srbiji smo 2020. godine pokrenuli kampanju „Kad me vozi, ne vozim“, uz pomoć koje smo kroz razne aktivnosti i programe, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, doprineli svesti o opasnostima vožnje pod dejstvom alkohola. S obzirom da je tema odgovorne konzumacije alkohola veoma važna, kompanija Carslberg kampanje sprovodi redovno.

To je samo jedna od kampanja koje se rade lokalno, ali postoji dosta primera, koji nam dolaze iz različitih zemalja u vezi sa ovom temom. Kao primer dobre prakse mogu da izdvojim Maleziju. U ovoj zemlji, gde je vožnja pod dejstvom alkohola veliki problem, sproveli smo kampanju u saradnji sa „DriveSafe.my“, mladom kompanijom koja se bavi prevoznim uslugama. Od dana 18. septembra, koji smo obeležili kao Globalni dan odgovornosti prema pivu, u sklopu kampanje obezbeđeni su popusti na prevozne usluge u svim objektima koji uslužuju alkohol, čime smo stvorili bezbedno okruženje za konzumaciju alkohola.

Komentari