Zašto employer branding postaje sve važniji za kompanije? Koja je tu uloga sektora komunikacija?

Prilikom donošenja odluke o zapošljavanju u današnje vreme ljudi uzimaju u obzir veliki broj aspekata od kojih je finansijski paket samo jedan. Tu spadaju i mogućnost razvoja, fleksibilnost u pogledu radnog vremena, različiti nematerijalni benefiti, a sve češće i briga potencijalnog poslodavca prema životnoj sredini. U tom smislu, employer branding slika je o sebi koju kompanija komunicira interno i eksterno, a koja za cilj ima privlačenje onih kadrova koji se prirodno pronalaze u takvom radnom okruženju i kulturi. Zadatak komunikacija jeste da zajedno sa sektorom ljudskih resursa tu sliku što vernije prikažu kako bi pravi ljudi postali deo organizacije i brzo i lako se u nju uklopili.

U kojoj meri je važan ljudski i individualni pristup zaposlenima?

Ne postoji ništa vrednije za jednu kompaniju od kadra kojim raspolaže. Mišljenje da motivacija zaposlenih dolazi isključivo od isplate zarade na kraju meseca daleko je za nama. Pristup koji uspešne kompanije danas imaju prema zaposlenom daleko je personalizovaniji i dvosmerniji nego ikada ranije. Na primer, postoje zaposleni kojima je mogućnost povremenog rada od kuće od izuzetnog značaja. Drugima je pak važno horizontalno pomeranje radi sticanja iskustva, nekima možda rad na internacionalnim projektima ili fleksibilnost po pitanju radnog vremena. Nije važno da li je u pitanju mala kompanija ili organizacija sa više stotina zaposlenih, treba prepoznati potrebe zaposlenih kao individua i pokušati da se na njih odgovori na način da se poveća njihova motivisanost, što po pravilu dovodi i do većeg radnog učinka.

Kako da zaposleni budu motivisani da „žive brend“?

Prepoznavanje potreba zaposlenih već je dobar korak ka izgradnji motivisanog tima. A opet benefiti takvog pristupa su višestruki. Zaposleni o kome se brine postaje lojalan član kolektiva koji „živi brend“ i koji je najbolji ambasador kompanije. Samim tim employer branding jača, jer se njime ne bavi neki sektor u organizaciji, već čitav kolektiv.

Da li je Business-to-Employee (B2E) poslovni model budućnosti?

Kako je za poslovanje ključno raspolagati što stručnijim i produktivnijim ljudskim resursima budućnost definitivno podrazumeva kompanije koje proaktivno kreiraju odnos sa zaposlenima i time obezbeđuju uslove da oni produkuju kreativna, inovativna rešenja i poslovne uspehe. B2E model podrazumeva primenu svih aktivnosti iz kojih proizilazi lojalnost postojećih, kao i privlačenje novih kadrova, kao što su tim bilding strategije, kursevi, obuke, fleksibilnost rasporeda, bonusi i različiti oblici benefita, razvojni put, prijatna radna sredina, zajedništvo itd. Ka tom modelu se već krećemo.

Komentari