U moru izbora svi se trude da kreiraju relevantan sadržaj koji ima veliku rezonantnost. Sadržaj koji se prepoznaje, pamti, prenosi dalje, motiviše, inspiriše i pokreće procese, utiče na razvoj ideja. Sa druge strane, javnost nije u prilici da zna iz kojih razloga kompanije u određenom trenutku plasiraju baš određeni sadržaj. Rezultat toga je dvosmerna ulica plasman/reakcija.

Iako je često tabu tema, koja je podložna raspravama, mnoga istraživanja pokazuju da upravo sadržaj sa zavodljivom konotacijom, ostavlja pozitivan efekat na publiku. Kada govorimo o brendovima koji su u percepciji javnosti i potrošača “tradicionalni”, u momentu kada brend komunikacija izađe iz zone društveno nametnutih okvira ili očekivanja, ista ta javnost izražava “mali bunt” i protest. Prilikom skoraka u narativu, koji se vezuje za određeni proizvod neophodno je istražiti sve asocijacije koje se u vezi sa tim proizvodom javljaju kod potrošača. Na koji sadržaj je publika više ili manje osetljiva.

Baš kao svež primer analize možemo uzeti kampanju koju smo realizovali za našeg klijenta Galeniku, brend Pantenol. Percipiran kao vrlo tradicionalni proizvod, za koji svi imaju duboko ukorenjena lična (o)sećanja. Storytelling ključna je komponenta ka povezivanju proizvoda i potrošača. Konačno je tabu zvan “nesigurnost” prevaziđen. Svako ih ima, a normalizacija pojma u kombinaciji sa saznanjem da rešenje postoji, mnogim pripadnicama lepšeg, ali i jačeg pola donela je olakšanje. Razvojem Pantenol Commmunity-ja i pokretanjem Digital Pantenol Confidence izazova otvoren je još jedan kanal komunikacije kojim je postojanje nesavršenosti prihvaćeno i transparento komunicirano.

Očekivano, reakcije su uvek podeljene i zavise od pola, društvenog statusa, kulture, kao i drugih pratećih faktora samog tržišta. Stoga, izlazak iz zone komfora Pantenola kao kreme koju je svaka baka mazala deci na lice, ka jednom veoma smelom prikazu konteksta upotrebe proizvoda učinila je uspešan iskorak ka potpunom novoj publici koja se vezuje za brend kroz transparentnu komunikaciju i razmenu iskustva.

Na kraju, nameće se pitanje, šta je merilo uspeha? Svakako doseg kao glavni tržišni pokazatelj, zatim broj potrošača koji će kupiti brend i emocionalna rezonanca u kojoj meri smo zapravo prisutni u glavama i srcima naših potrošača i njihovim životima. Sa novim imidžom Pantenola smo to postigli, a i dalje radimo na tom razvoju kroz set povezanih aktivnosti i procesa za kreiranje komunikacije sa svrhom, isporuku i razmenu vrednosti koje imaju zapravo ključnu vrednost za potrošače.

Komentari