Da li je jedna kompanija loša samo zato što je neko na društvenim mrežama procenio da je jedan od deset njenih poteza loš?

Sve kompanije i brendovi koji žele da unapređuju svoje poslovanje moraju sa puno pažnje da planiraju svoje komunikacijske kampanje, a ukoliko se dobro planira, i ukoliko se osluškuju konzumenti jednog brenda, onda nema mesta definiciji „loš potez“. Loš potez je, u tom smislu, nedovoljno dobro isplanirana komunikacija. Pojedinačnih suprotnih mišljenja je uvek bilo i biće, i to je sastavni deo poslovanja, ali ako kompanija vodi računa o svojim korisnicima/kupcima, zaposlenima i lokalnoj zajednici, apriori ne može biti loša.

Kako se danas kompanije bore protiv „cancel culture“?

Kompanija Forma Ideale odgovornim poslovanjem i konzistentnim nastupom, na jedan odgovoran i dosledan način realizuje svakodnevnu komunikaciju sa kupcima, plasira poruke koje su prilagođene kupcima, pruža sve neophodne informacije iz svih sfera poslovanja i maksimalno se trudi da odgovori svim zahtevima kupaca. To je pravac koji naš brend svrstava u sam vrh kompanija po broju interakcija sa našim korisnicima.

Imajući u vidu da su komentari na mrežama uglavnom krajnje subjektivni, koja je onda njihova realna težina? Može li jedan negativan kometar uništiti brend?

Upravo iz subjektivnosti komentara i dolaze najdragocenije informacije od potrošača, koje uvek treba razmotriti i proceniti njihovu osnovanost. Ukoliko u svoj svojoj „subjektivnosti“ donose i neke vredne povratne reakcije treba ih koristiti za unapređenje poslovanja. Svesni smo situacije da su prethodne dve godine bile teške same po sebi i da je izazova bilo u svim strukturama društva, porodice ili poslovanja. Brendovi koji su naučili da slušaju svoje potrošače tako dobijaju smernice da poslovanje mora da bude jasnije, brže i kvalitetnije. Takve reakcije suštinski ne ruše brendove, bar ne dobro organizovane i odgovorne brendove, ali iziskuju odgovor i objašnjenje, i na samom kraju kompromis i pojedinaca i kompanija je nešto što uglavnom proistekne iz svega toga.

Na koji način kompanija Forma Ideale godinama održava dobru reputaciju na mrežama?

Kompanija Forma Ideale je pre par godina pokrenula opsežan komunikacijski projekat koji smo nazvali „Kreativni hub Forma Ideale“. Pokretanjem internet prodavnice, redizajnom website-a, razvojem društvenih mreža, razvojem „augmented reality“ aplikacije i planera, pojavljivanjem video uputstava za montažu artikala, uvođenjem live chat-a, uvođenjem bloga, pa nakon toga i vloga, zakoračili smo u jednu novu eru komunikacije sa zajednicom i, pre svega, sa našim kupcima. Potrošačima više nije dovoljno da im se ponudi samo proizvod, već da od strane brenda u procesima donošenja odluke i kupovine, budu podržani sa svih aspekata, a mi smatramo da smo kroz Kreativni Hub Forma Ideale u tome uspeli i napravili u više segmenata odličnu komunikaciju sa našim potrošačima.

Komentari