KAKO BISTE OCENILI BUDUĆNOST RETAIL IZ KOMUNIKACIONOG UGLA?

Kao kreativnu, transparentnu i pre svega empatičnu. Period kojem svedočimo, u svim aspektima života i poslovanja, a komunikacija je nešto što se provlači kroz sve to, podseća nas na humanost, na brigu o sebi i drugima. Ukazuje nam na to da smo mi kao ljudi najveća vrednost koja može biti stvorena, jer od nas sve i potiče. I upravo zbog toga mislim da je i budućnost komunikacije u izražavanju empatije, bilo da je ona namenjena našim bližnjima, našim saradnicima, partnerima, kolegama, neistomišljenicima, drugim nacijama, nama samima, pa u tom sledu i našim potrošačima.

U KOJOJ MERI JE RETAIL U SRBIJI DIGITALAN? DA LI OFFLINE KUPOVINA IZLAZI IZ MODE?

Retail u Srbiji je digitalan već neko vreme. Korona je ubrzala proces njegove ekspanzije i razvoja, ali mi uveliko živimo na tržištu na kome imamo mogućnost da svoju kupovinu podmirujemo i putem digitalnih kanala. Međutim, zrelost i kvalitet tog tržišta nije još uvek ozbiljniji konkurent fizičkim prodavnicama. Usaglašavanje sa legislativom, ograničenja trenutnog distributivnog tržišta, navike potrošača, niska digitalna pismenost, nepoverenje, trenutno jesu izazovi sa kojim se online segment retail tržišta susreće. Sa druge strane offline jeste u procesu redefinisanja u kome se akcenat stavlja na unapređeno iskustvo i doživljaj kupovine, na dodatne sadržaje, na implementaciju digitalnih tehnologija na mestima prodaje i biće zanimljivo gledati paralelni razvoj oba ova segmenta retail tržišta. Tako da nikako ne vidim da offline kupovina izlazi iz mode, već dobijamo kompleksije tržište, koje samo može da rezultira kroz dobru konkurenciju i još boljom ponudom za potrošača.

NEDAVNO STE OTVORILI NOVI ŠOPING CENTAR BEO KOJI JE PRATILA I ZANIMLJIVA KAMPANJA. KAKO TARGETIRATI CILJNU GRUPU I PRILAGODITI KOMUNIKACIJU U OVAKO KRIZNOJ GODINI?

Rad na kampanji otvaranja BEO Shopping Centra za nas je bio veoma inspirativan. Odlučili smo da idemo sa malo hrabrijim pristupom i da kroz humor pokušamo da odgovorimo „ZAŠTO“ se u Beogradu otvara još jedan šoping centar. Kroz odgovore na 1.000 i jedno zašto objašnjavali smo koje su sve to prednosti BEO Shopping Centra, njegove lokacije, ambijenta, ponude, novih brendova koje smo doveli, implementiranih tehnologija, vrednosti brenda i da je to zapravo mesto gde svako od posetilaca ima tu slobodu da bude svoj. Tako smo došli do i slogana „1.000 ZAŠTO – 1 BEO“.

SVI GOVORE O NEOPHODNOJ TRANSFORMACIJI RETAIL SEKTORA. O KAKVOJ TRANSFORMACIJI JE REČ?

Transformacija je reč koja se danas koristi u svim segmentima, ne samo retail industrije, već i celokupnog poslovanja, obrazovanja, života generalno. A prva asocijacija na nju danas je digitalizacija. Ipak, referentna tačka takve transformacije je čovek, njegove potrebe, navike, vrednosti. One se neosporno menjaju uticajem digitalizacije, ali i ona je samo jedan od faktora. Vreme se ubrzalo, informacije su dostupnije nego što su ikada bile, potrebe ljudi su veće i kompleksnije, i u takvom poretku navike potrošača vuku na planske kupovine, uštedu vremena, podmirivanje više obaveza na jednom mestu, ali i na veliku želju i potrebu za slobodnim vremenom i uživanjem.

Komentari