Kada smo pre nešto više od godinu dana osnovali agenciju Friday Finally i definisali je kao Communication & Design Sprint Agency, drugi deo vezan za Design Sprint-ove smo prilično morali da objašnjavamo.

Kada pojasnimo da je Design Sprint co-creation proces sa klijentom u kom tokom pet dana pređemo put od brifa do protipa i testiranog proizvoda, ideje ili rešenja, glavno pitanje koje usledi uglavnom je bilo:

Kako tačno mislite co-creation proces?

Ubrzo smo shvatili da glavni razlog zabune izlazi iz do sada ustaljenog procesa:
• Klijent agenciji pošalje brif;
• Agencija se zatvori na dve nedelje;
• Agencija prezentuje klijentu tri pravca;
• Klijent se zatvori da razmisli;
• Klijent se javi sa feedback-om;
• …

U co-creation procesu stvari više izgledaju ovako…
Agencija i klijent sede u istoj prostoriji i prolaze kroz proces dolaska do rešenja od preispitivanja inicijalnog brifa, preko ideacije, raspisivanja ideja, dizajna, prezentovanja, testiranja… do nekoliko finalnih rešenja koja su već koracima ispred onoga što bi agencija mogla da ponudi bez aktivnog inputa klijenta, ili onoga što bi klijent mogao da osmisli bez agencijskih procesa i iskustva.

Co-creation je možda trenutno buzz word, ali da li je to išta drugo do jednostavno: evoluirana verzija timskog rada?

Možda je vreme da promenimo navike i pomirimo se sa činjenicom da je kraj timskom radu sa klijentima, kakav je do sada postojao, i da nastupa nova era rada u timovima – u kojima je svako na određeni vremenski period posvećen isključivo jednom cilju, oslobođen od pritiska kompanijske hijerarhije, u kojima svako donosi najbolje od sebe na sto, i debati pristupa otvorenog uma i naoružan informacijama.

I ovo ne mora nužno biti slučaj samo sa klijentima. U vremenu kada se kreativna industrija već za kvalitetan kadar bori sa znatno bogatijim industrijama, kao što su IT i gaming, nije li mogućnost horizontalnog, a ne samo vertikalnog, napredovanja primamljiv point of difference?

Evolucija saradnje sa klijentom nije došla sama. Ona je krenula iz samih agencija.
U timovima u kojima account-i učestvuju na brainstorminzima, copywriter-i u osmišljavanju KV-a, a dizajneri predlažu HL rešenja, co-creation već postoji. Ovo ne znači odsustvo odgovornosti i jasnih zaduženja, samo znači veću slobodu za članove tima, ali i dublje razumevanje inicijalne ideje.

Dakle, čini se da i u co-creation procesu sa klijentom važi ista stvar: ukoliko dobro izaberete svoj tim i budete otvoreni za ideje, rešenja mogu doći iz najneočekivanijih pravaca.

Ako su Martijn Pater i James Veenhoff svoj „The Changemakers Handbook for co-creation“ nazvali „Collaborate or die“, ja bih bila nešto blaža i rekla Co-create or stagnate.

Mada, same difference.

Komentari