Ako su se ove 2019. godine pojavili prvi punoletni rođeni u 21. veku, u 2020. oni će postati više od puke statistike. Kada već druga generacija stasa i kada ih budemo posmatrali u širem kontekstu shvatićemo da oni postaju bitna marketniška kategorija. Ne samo da čine četvrtinu ova najmlađe ciljne grupe, već zajedno sa generacijama koje uskoro navršavaju 18, čine gotovo 5% populacije koju tržišna istraživanja obrađuju. Iz ovoga se javlja jedan trend, koji je u svetu prisutan već niz godina. Naime, najhrabriji brendovi već odavno svoje poruke, ali još više način njihovog prenošenja, prilagođavaju toj deci 21. veka.

Negde je to u verbalizciji (u oglasnoj poruci koristi se sleng ili fraze koje samo najmlađi razumeju), negde kroz muzički izraz, gde se “bacaju rime” ili se prate savremeni plesni i muzički pravci, a na kraju imamo i kanalisanje kroz marketing ogromnog riča koji su postigli izvođači lokalne auto-tune muzičke produkcije.

Najhrabriji brendovi već pokušavaju da se uklope u to, na momente košmarno, mešanje raznih uticaja i kultura. Kao što ti mladi, stavljajući uvek sebe na prvo mesto, stvaraju radikalno novi i nepoznati svet, tako otvaraju i svetu marketinga nove horizonte i pravce delovanja, koji su do sada bili nezamislivi.

Komentari