S OBZIROM NA BRZE PROMENE, NOVE TEHNOLOGIJE I SVE ZAHTEVNIJE POTROŠAČE, KAKO VIDITE BUDUĆNOST TRGOVINE?

Budućnost trgovine, kao i drugih privrednih i industrijskih grana, zavisi od niza faktora: ekonomskih, političkih, socioloških, a sve češće i klimatskih – gde je brzina tehnološkog napretka, samo jedan od aspekata. Nove tehnologije nisu ni jedini, ni najbitniji faktor koji treba razmatrati kada pokušavamo da pravimo informisane pretpostavke o budućnosti, ali ih svakako moramo pažljivo pratiti i primenjivati – posebno u domenu koji se odnosi na efikasnost i održivost sektora trgovine.

Primena inovativnih rešenja u svim aspektima trgovine utiču i na efikasnije odgovaranje na zahteve i potrebe kupaca, ali to nije sve što kupci traže ili očekuju. Trgovina je iznad svega i pitanje razmene kvaliteta ili standarda proizvoda i usluga. Tehnološki napredak zapravo predstavlja meta ili „nad-trend“ koji prožima sve aspekte ljudskog života, ali ne definiše isključivo ni jedan, pa ni trgovinu – iako ima ogroman uticaj. Daleko smo od automatizacije trgovine.

KAKO U ERI DIGITALIZACIJE, PRIDOBITI I ZADRŽATI LOJALNOST KUPCA I OSTVARITI TZV. „HUMAN EXPERIENCE“?

Lojalnost kupaca izuzetno je kompleksno pitanje. Kompanija METRO, jedan je od globalnih lidera na tržištu veleprodaje, pre svega, prehrambenih proizvoda. Ova pozicija izgrađena je na tri osnovna principa poslovanja: posvećenost kupcima, digitalnim inovacijama i održivim modelima poslovanja, u svih 35 zemalja u kojima poslujemo. Pružiti kupcu ono što mu je potrebno, kada mu je potrebno i kako mu je potrebno – ostaje imperativ budućnosti trgovine. Posebno kreirane ponude i odlično iskustvo pri kupovini, bilo da se ona dešava u radnjama ili se obavlja preko interneta – moraju imati kontinuitet i biti konzistentno usavršavani, da bi kupci osećali da neko zaista prepoznaje važnost njihovog vremena i novca, koji u nešto ulažu.

U svemu tome, neraskidivi deo je kvalitetna komunikacija, koja obezbeđuje da svi učesnici imaju jasan uvid u ponudu i potražnju na tržištu, pravovremeno. Digitalizacija „human experience“ aspekta predstavlja samo sredstvo da postignemo efikasnost i efektivnost, ali ne smemo isključiti ljudski pristup, odnosno rad sa ljudima – jer on garantuje partnerski odnos sa kupcima, a samim tim i njihovu lojalnost.

U KOJOJ MERI JE DIGITALIZACIJA ZAPRAVO KLJUČNI FAKTOR ADAPTACIJE KOMPANIJA I BRENDOVA NA TRŽIŠTU?

Usavršavanje i osavremenjivanje poslovnog procesa u trgovini, posebno u globalnim sistemima, preduslov je održivog i efikasnog poslovanja – naravno, pored kvalitetne ponude i usluge.

Prilagođavanje kompanija ili brendova tako postavljenim tehničkim i tržišnim uslovima nije opcija – to je zahtev, uz napomenu da su adekvatno definisane potrebe u tehnološkom usavršavanju neophodne kako bi ono bilo smisleno i efikasno. Neće svaka kompanija, brend ili grana trgovine imati istu vrstu potreba kada je reč o tehnološkom usavršavanju i procesu primene savremenih tehnologija. U tome ključnu ulogu igra i jasno definisana komunikacija poslovne strategije prema svim ciljnim grupama.

DA LI JE PRILAGOĐAVANJE POTREBAMA TRŽIŠTA NEOPHODNO KAKO BI KOMPANIJA OPSTALA NA TRŽIŠTU I ZAŠTO?

Naravno, adaptacija, ali i anticipacija potreba konkretnog tržišta, neophodni su kako bi kompanija opstala na tržištu. Alternativa tome podrazumeva da kompanija nije konkurentna na tržištu – bilo zato što ne odgovara na zahteve ciljnih grupa kojima se obraća ili zato što nije dobro definisala svoje ciljne grupe.

Komentari