The Human Safety Net globalna je inicijativa Generali grupe. Zašto je ona važna i koliko Generali osiguranje u Srbiji doprinosi ovoj inicijativi?

The Human Safety Net globalni je prokret koji pomaže ljudima. Njegova misija je da omogući ljudima koji žive u manje povlašćenim uslovima da prepoznaju svoje potencijale i rade na njima, kako bi mogli da promene svoje živote, živote svojih porodica i zajednicu u kojoj žive. Program pruža podršku porodicama sa decom uzrasta do šest godina i izbeglicama da se kroz pokretanje sopstvenog posla integrišu u društvo. Program predstavlja sinergiju neprofitnih organizacija i privatnog sektora u Evropi, Aziji i Južnoj Americi. Motor, pokretač The Human Safety Net jeste fondacija koju je pokrenula Generali grupa sa željom da proširi uticaj svoje poslovne svrhe – da omogući ljudima da oblikuju sigurniju budućnost brinući se za svoje živote i snove, na najugroženije ljude u našem društvu.

U Srbiji opredelili smo se da kroz podršku programa Novak Đoković Fondacije “Podrška, ne perfekcija”, pomognemo roditeljima i starateljima dece do šest godina starosti. Cilj programa nije da se od učesnika naprave perfektni roditelji/staratelji, nego da se oni osnaže dodatnim znanjem, veštinama i podrškom na koju mogu da se oslone u obavljanju najtežeg i najvažnijeg posla – unapređenja i razvoja potencijala sopstvene dece u njihovim najosetljivijim godinama, a samim tim i naših budućih generacija. Zbog toga, verujemo da Generali podrškom ovom programu možemo da napravimo ozbiljnu razliku u stvaranju bolje budućnosti dece u Srbiji.

Zašto je važna saradnja i čvrsta veza između neprofitnih organizacija i profitnog sektora?

Saradnja društvenog i privatnog sektora veoma je važna kako bi se maksimalno iskoristile snage, prednosti i znanja obe strane u pružanju podrške ljudima kojima je pomoć potrebna, ali i kako bismo se odmakli od pristupa pružanja pomoći u obliku donatorstva, koji dugoročno nije održiv. Profitni sektor, primenom striktnih principa investiranja, analize podataka i razvoja održivih poslovnih modela u mogućnosti je da izgradi prava partnerstva sa društvenim sektorom kako bi maksimalno iskoristio svoje i njihove snage za stvaranje dodatne vrednosti za zajednicu u kojoj posluje.

Na koji način kompanije određuju ugrožene grupe stanovništva kojima će pružiti pomoć?

Postoje različiti poslovni modeli koje privatni sektor koristi u stvranju novih ekosistema i sinergija na tržištu i analiza koje sprovodi kako bi doneo odluku kojoj grupi stanovništva može da pruži adekvatnu i održivu podršku i pomoć. Obično se modeli podrške razvijaju na osnovu misije i vizije, kao i oblasti poslovanja neke kompanije.

Generali osiguranje se opredelilo da pomogne porodicama sa decom starosti do šest godina i izbeglicama, što je u skladu sa našom, već pomenutom poslovnom svrhom. Osiguranje je delatnost koja svojim proizvodima i uslugama omogućava ljudima da brinu o sebi i zbog toga je naš izbor delovanje u okviru The Human Safety Net-a prirodno, proistekao iz naše oblasti poslovanja. Pored programa koji sprovodimo, podršku zajednici u kojoj živimo pružamo i kroz različite vrste donatorstva i sponzorstva. I tada, uvek vodimo računa da pružimo podršku u onim oblastima koje su u skladu sa našom svrhom poslovanja i koje promovišu brigu o sebi kroz zdrav život, sport, stvaranju bolje budućnosti kroz obrazovanje i usavršavanje, pokretanje sopstvenog biznisa, umetnost, očuvanje životne sredine i ukupni boljitak za zajednicu u kojoj živimo i radimo.

Kako angažovati zaposlene kako bi se uključili u društveno odgovorne inicijative kompanije?

Ljudi se u kompanijama, kao i u životu, okupljaju oko vrednosti u koje veruju i za koje se zalažu. Zbog toga je važno da su kompanijska misija, vizija, ambicije i vrednosti integrisani u njenu poslovnu strategiju kroz definisanje jasnih ciljeva koje treba ostvariti u određenom vremenskom periodu. Kada rade u kompanijama koje u svojoj poslovnoj strategiji i ciljevima imaju jasno definisane politike održivog poslovanja i društvene odgovornosti, ljudima je lakše da prepoznaju vrednosti za koje se i lično zalažu, ali i podrže ih aktivnim angažovanjem. Takođe, aktivno angažovanje menadžmenta važno je za sprovođenje društveno odgovornih inicijativa, ali je važno i prepoznati ljude unutar kompanije koji mogu biti pravi promoteri i nosioci određenih aktivnosti i dati im punu slobodu u njihovoj realizaciji.

Da li je društvena odgovornost svrha brenda budućnosti?

Održivo i društveno odgovorno poslovanje već sada pravi veliku razliku između kompanija i brendova koji posluju na tržištima širom sveta. Ljudi se prilikom odabira proizvoda ili posla sve češće opredeljuju za društveno odgovorne kompanije i one koje imaju jasnu politiku održivog poslovanja.

Danas više nego ikada pre, kada gledaju brendove, ljudi u njima traže empatiju, brigu i humanost. Zbog toga mi, u Generali grupi, verujemo da je još važnije da potenciramo naše brižne, empatične i dinamične karakteristike koje dodaju vrednost životu naših klijenata i zajednici u kojima poslujemo.

Komentari