Reči poput transparentnost, partnerski odnos ili poverenje, čuju se svakodnevno kada govorimo o odnosu klijenata i agencija. Vrednosti koje stoje iza tih reči treba da budu istinski pokazane u svakom danu saradnje. To je suština procesa rada koja mora da bude implementirana, ne samo na strateškom, nego i na operativnom nivou.

Klijent i agencija jedan su tim. Igraju utakmicu zajedno. Imaju isti zajednički cilj — pobedu. Ona se ne odnosi isključivo na puko ispunjenje zadatih KPI-eva, već na zajedničku želju i borbu da se svaki put uradi nešto drugačije, da se nakon kampanje podaci sa obe strane ukrste, da se udruženim snagama dođe do zaključaka i smernica koji će svaku sledeću kampanju učiniti kvalitetnijom i produktivnijom. Pobeda je ponos ostvarenim rezultatom, saradnjom, prepoznatljivošću i menjanjem smera poslovanja dobrom idejom.

U budućnosti nas čekaju novi izazovi na koje moramo da budemo spremni. Sinergetski odnos između klijenta i agencije biće još potrebniji. Agencije će morati jos brže da prilagođavaju svoje usluge i ekspertize potrebama klijenta, a klijent potrebama tržišta.

Dakle, formula za uspeh je krajnje jednostavna: klijent + agencija = pobednički tim!

 

Komentari