Kako će izgledati tržište budućnosti, a kako nova normalnost za određene industrije?

U poslednje vreme izmenili smo nekoliko „normalnosti“ koje samo pre 2-3 godine nisu bile „normalne“. Samo potreba za velikom fleksibilnošću i mogućnosti prilagođavanja postali su normalniji nego ikada pre. Svaka je industrija u tom periodu morala povući neke poteze kako bi se prilagodila, jer ili se prilagodiš, ili propadaš. Jedna od najvećih, pozitivnih promena je digitalizacija. Ni jedna vlada nije napravila za digitalizaciju toliko, koliko je napravila pandemija. Kako će izgledati budućnost? Futurolozi najavljuju dalji rast digitalizacije, kao i robotizacije, najavljuju i sve veću zamenu ljudi sa mašinama, no isto tako sam sigurna da čoveku čoveka niko ne može zameniti. Tako da će empatija sve više dolaziti do izražaja. U tome, naravno, prolazi samo autentičnost. Samo oni koji će moći dokazati svoje claim-ove moći će zadobiti i zadržati poverenje i pred njima je svetla budućnost. Danas već postoje aloritmi koji će npr. prepoznavati fake news. Sve se menja, ali suština ljudskosti ostaje.

Da li je trenutni rast poslovanja realan ili ćemo posledice kriza tek osetiti?

Mislim da je trenutni rast samo posledica oporavka od pandemije, no ni to nismo završili, stigla nas je nova ekonomska kriza. Kako će se ona odvijati, prvenstveno zavisi od glavnih aktera, no dok se oni ne dogovore patićemo svi. Sve ono što nam se činilo nekako daleko, i kao ne tiče nas se to, stiglo je i u naše dvorište. Život jednostavno postaje skup, a rast prihoda nije u srazmeri sa rastom inflacije. Sve to dovešće do sve većeg raslojavanja društva i do kolektivne frustacije. Nije to nešto što priželjkujemo, ali se sa time trebamo naučiti nositi. Istina, kao da već preko naših leđa nisu prešle razne krize.

Kako planirati neplanirane scenarije?

Učili su nas da je svaka kriza i prilika, pa je potrebno detaljno pregledati svoje resurse, napraviti optimizaciju poslovanja, ne ulaziti u prerizične poduhvate i pratiti kretanja i trendove. Na početku sam rekla, najvažnije je biti fleksibilan i spreman prilagoditi se svakoj situaciji. Potrebno je pratiti efikasnost, kako bi se resursi pravilno rasporedili. Ovo nije vreme za opuštanje, jednostavno treba biti oprezan.

Kako marketinške komunikacije staviti u svrhu “čuvara” biznisa?

Osnovna svrha komunikacije je izgradnja odnosa. Ako su odnosi izgrađeni na čvrstim temeljima, ako su poruke koje šaljemo verodostojne, ako se ponašamo u skladu sa onim što komuniciramo izgradićemo čvrste odnose sa našim kupcima, korisnicima ili klijentima. Veran kupac ostaće veran i kada nastupi kriza. Možda će pasti volumen, ali vas neće zameniti sa nekim drugim samo zašto što je taj drugi jeftiniji. No, odnosi se grade, stvaraju, oni ne nastaju preko noći i zato bi bilo dobro čak, i u vremenima najvećih kriza, ne prekidati komunikaciju. Ono mora kontinuirano teći. Zato je važno imati dobre partnere u smislu agencija, čiji profesionalci mogu održati komunikaciju na nivou da zadovolji potrebe i kupaca i brendova ili kompanija.

Komentari