Kompanija Bekament generalni je sponzor TV serijala humanitarnog karaktera “Radna akcija s Tamarom”. Kako istaći svrhu brenda kroz ovakav vid oglašavanja?

Generalno sponzorstvo ovog TV serijala nam je omogućilo da kroz dela pokažemo od kolikog nam je značaja da damo doprinos tamo gde je najpotrebniji. Deo smo tima koji radi na unapređenju uslova života i obnovi domova mnogih socijalno ugroženih porodica sa željom da im omugućimo nove, bolje početke. Svojim delovanjem propagiramo dobra dela, humanost, solidarnost i empatiju. Bez mnogo reči, svrha našeg Brenda – Snagom svojih ruku stvaramo bolje sutra danas – dolazi do izražaja. Javnost to prepoznaje i poštuje.

Da li je product placement danas efikasniji model oglašavanja ka široj ciljnoj grupi od klasičnih TV reklama?

Product placement može podrazumevati efikasan model oglašavanja ukoliko se strateški odabere pravi format, odnosno koncept emisije. Naša praksa je da isti koristimo kroz kombinaciju prikaza proizvodnog asortimana i njegove praktične primene. Takvim pristupom osiguravamo da se na relevantan način istaknu benefiti proizvoda i prenese znanje o procesima stručne i pravilne ugradnje istih. Komunikacija je svrsishodna, edukativna i prijemčiva. Prednost product placement modela je i u vremenskom okviru oglašavanja koji je u odnosu na klasične TV reklame višestruko duži. Sekundaže prelaze u minutaže. Svakako, ključ prepoznatljivosti mnogih brendova je u promišljenom kombinovanju različitih komunikacionih kanala i formata. Integrisana komunikacije, koja deluje u službi strategije brenda i njegovih vrednosti, zapravo podrazumeva najefikasniji model.

Kojim principom se vaša kompanija vodi kada je u pitanju komunikacija?

Poslednjih godina oglašavanje se često svodi na upotrebu savremenih tehnologija koje omogućavaju hiperprodukciju sadržaja koji su saštinski prazni i bez emocija, ponekad toliko nametljivi. Svakako da i naša kompanija ide u korak s vremenom, u smislu korišćenja naprednih digitalnih modela i rešenja, ali kreiranju sadržaja koji plasiramo pristupamo na drugačiji način. Komuniciramo onda kada zaista ima šta da se kaže i kada poruka koju šaljemo ima vrednost.
Svesni smo činjenice da komunikacioni trendovi dolaze i odlaze, pratimo ih, istražujemo, ali ih prihvatamo onda kada ustanovimo da korespondiraju sa našom marketing strategijom koja u prvi plan postavlja kontekst ljudskih potreba.
Kreiramo kulturu kompanije koja podrazumeva nepretencioznu i doslednu komunikaciju. Pre svega, fokusiramo se na employee experience, a što se potom reflektuje na customer experience.
Brend sa svrhom je epicentar upravljanja poslovanjem, internim i eksternim komunikacijama i važan je faktor razlikovanja. Vodeći se time, donosimo odluke sa kim radimo, šta radimo i na koji način, kakvu vrednost isporučujemo, biramo o čemu govorimo. Realizujemo korporativne inicijative koje su u najboljem interesu stejkholdera i zajednice u kojoj poslujemo, inicijativa koje doprinose unapređenju prakse društvene odgovornosti.

Komentari