BRIEF

U Crnoj Gori, zbog jakog tradicionalnog i patrijarhalnog društva, žene su pod pritiskom da rađaju sinove umesto kćeri. Zloupotreba genetskih prenatalnih testova u ranoj trudnoći praćena je selektivnim abortusima ženske dece i to je uvrežena praksa i otvorena tajna u društvu.

IDEJA

Pokretanje javne debate na temu prenatalnih testova i selektivnih abortusa, osnaživanje društva u pokretanju promene i potpisivanje peticije koja je predata vladi CG za bolju primenu zakona.

REALIZACIJA

Skrenuli smo pažnju javnosti iznenađujućim porukama i alternativnim kanalima širom Podgorice (umrlice, spomenik neželjenoj devojčici). Iskoristili smo Monteviziju kao platformu – nacionalno takmičenje u sklopu Evrovizije, kao jedan od najgledanijih TV programa.

KANALI KOMUNIKACIJE

I: Gerila i print oglas – Crna Gora je prekrivena čituljama, a u svim dnevnim novinama objaviljen je “poslednji pozdrav” #Neželjenoj.
II: Događaj na kome je pokrenuto potpisivanje peticije.
III: Fokus na društvenim mrežama uz upotrebu rama za profilne fotografije, uz dnevne novine objavljena je novogodišnja zbirka priča o devojčicama.
IV: Učešće na Monteviziji, nacionalnom muzičkom takmičenju za odabir predstavnika Crne Gore na pesmi Evrovizije.
V: Realizacija debata i panela na kojima se otvoreno govorilo na temu prenatalnih testova i selektivnih abortusa.

REZULTATI

Online peticija prikupila je više od 6.000 potpisa u rekordnom roku, što je dovelo do toga da Vlada Crne Gore prihvati pitanje, podrži promenu zakona i osigura stvaranje nove nacionalne strategije u kojoj učestvuje i Centar za ženska prava.
Više od 80% ukupnog stanovništva dostignuto je putem medija, preko 2.762.577 impresija ostvareno je na digitalnim platformama, a ukupna ostvarena medijska vrednost je čak 104 puta veća od uložene.
Regionalna medijska platforma VICE kreirala je dokumentarac o #neželjenim devojčicama u Crnoj Gori i posledicama ove, u društvu široko rasprostranjene prakse.

NAGRADE

• PRiZNANJE 2019, Prizanje u kategoriji Komunikacija u neprofitnom sektoru
• Golden Drum 2018, Golden Drum Adriatic za najbolji projekat u regionu
• Golden Drum 2018, Golden Drum, Reach kategorija
• Golden Drum 2018, Silver Drum, Craft kategorija
• Epica Awards 2018, Bronza u kategoriji Događaji
• SEMPL 2018, Gold, Innovative Use of the Communication Channel
• Eurobest 2018, GLASS The Award for Change
• Eurobest 2018, Bronza u kategoriji Entertainment, Use of Original Composition for a Brand or Campaign
• Eurobest 2018, GRAND PRIX FOR GOOD
• UEPS 2018, Gold, Serbian Advertising Promotion Aborad category
• UEPS 2018, Gold,Socialy Responsible Campaing category
• UEPS 2018, Dragan Sakan New Idea
• UEPS 2018, Art and Craft music and sound

TIM

McCann Beograd: Jana Savić Rastovac, Lidija Milovanović, Marija Vićić, Vladimir Ćosić, Sandra Stojanović, Zdravko Kevrešan, Sara Vermezović, Jelena Grahovac, Kristina Jovanović, Ana Antić

McCann & UM Podgorica: Jelica Jauković, Sandra Vujović, Ivan Čelebić, Saša Jovićević, Bojan Čude, Andrea Radojičić, Jelena Roganović, Aleksandar Raičević, Ivana Srećković, Dunja Šoškić, Vučić Popović, Sanja Marljukić i Milica Perović

OSVRT KREATIVNOG DIREKTORA

„Duboko verujem u moć naše industrije da svoje znanje i uticaj stavi u službu rešavanja pravih problema. Ovaj društveni problem svojstven je za mnoge zemlje. Verujemo u potencijal ove priče i verujemo u njenu magnetnu snagu da pokrene promene i mobiliše društva na razgovor i akciju. Posebnim uspehom smatram činjenicu da je jedna mala, lokalna kampanja, svojim specifičnim pristupom jednoj univerzalnoj temi, kakva je neravnopravnosti među polovima, sama pronašla put do vodećih svetskih medija. Naš cilj je svakako kvalitativna promena, za koju je potrebno vreme i podrška građana, organizacija i institucija. Edukacija je ovde ključna reč i sve naše aktivnosti će ubuduće biti usmerene u tom pravcu.“ Jana Savić Rastovac, Creative Director, Mccann Beograd

OSVRT KLIJENTA

„Namera nam je da pokrenemo društveni dijalog o uzrocima pojave prenatalnog odabira pola i drugih oblika diskriminacije, ali uz punu svest o tome da nijedna aktivnost u pravcu rešavanja ovog problema ne sme dodatno ograničiti stečena prava žena i mora biti usmerena na njihovo osnaživanje. Promena se ne može desiti preko noći, a mora se pre svega zasnivati na obrazovanju, informisanju, diskusiji i razmeni znanja među svim sektorima, merama koje su lokalno prilagođene, kulturno osetljive i rodno senzitivne, zaštiti žena od dodatnog pritiska sredine i diskriminacije, kao i njihovom osnaživanju da donose informisane odluke kroz odgovarajuće servise podrške.“ Maja Raičević, izvršna direktorka, NGO Centar za prava žena iz Podgorice

Komentari