TELEKOMUNIKACIJE SU JEDNA OD ZAHTEVNIJIH INDUSTRIJA KADA JE U PITANJU MARKETING I OGLAŠAVANJE. KAKO ISPRIČATI PRIČU, A IZDVOJITI SE OD KONKURENCIJE?

Verujemo da je danas „butičnost“ faktor diferencijacije. Želimo da poznajemo svakog od naših 700.000 korisnika, njegove navike i time za njega stvorimo personalizovano korisničko iskustvo. Korisnike možemo da delimo u grupe i segmente, ali na kraju svako ima svoje potrebe, želje i očekivanja. Svaki korisnik je jedinstven. Uz pomoć podataka kojima raspolažemo o našim korisnicima, želimo na najbolji mogući način ponuditi im iskustvo koje očekuju i u momentu kada im je to potrebno. Korisničko iskustvo poboljšavamo baš na svakoj tački kontakta sa korisnikom. Želimo da ga ujedinimo i poboljšamo s obzirom na kanal komunikacije, bez obzira da li je reč o prodajnom mestu, društvenoj mreži ili poseti kod kuće. Znamo da dugoročno poverenje i zadovoljstvo vode ka partnerskom odnosu, koji donosi koristi za obe strane.

ŠTA JE PRESUDNO ZA USPEH KAMPANJE I PREPOZNATLJIVOST BRENDA NA TRŽIŠTU?

Za uspeh kampanje nekoliko je važnih faktora i to u svim fazama pripreme. Nekoliko glavnih su dobar uvid u ciljnu grupu kojoj se obraćamo, jasna poruka i prezentacija glavnih USP proizvoda/usluga, izvorna kreativna ideja i egzekucija, kao i optimalan media mix, s obzirom na budžet kojim raspolažemo. Kod pokretanja kampanje od ključnog je značaja da su poruke prilagođene svakom kanalu s obzirom na njegove specifičnosti, a ujedno da je nastup na svim kanalima ujedinjen (kako sadržajno, tako i dizajnerski), čime gradimo konzistentnost i prepoznatljivost Brenda.

KOJA KAMPANJA A1 JE OSTAVILA NAJVEĆI UTICAJ NA KULTURU U SLOVENIJI I ZAŠTO?

Bez sumnje je to kampanja lansiranja A1 na slovenačkom tržištu pod sloganom „Početak nečeg neverovatnog“. Brend smo uveli na tržite kada smo uvideli da više nema mesta za snažne lokalne brendove. Za to vreme smo stekli nove prednosti, koje su ubrzale rast ne samo na mobilnom i fiksnom tržištu, nego i na tržištu naprednih digitalnih rešenja. Kampanjom smo upoznali tržište sa novim beskonačnim mogućnostima i vezama. Svet bez granica, kao što ih nema naša mašta.

JEDAN TREND KOJI ĆE OBELEŽITI 2020. GODINU U OBLASTI MARKETINGA U TELEKOMUNIKACIJAMA?

Automatizacija i robotizacija rada svakako su dva veoma važna trenda. Već danas imamo u A1 Slovenija iskustva kada naši (chat)botovi preuzimaju rad agenata. Na taj način mi možemo da se posvetimo kompleksnijim problemima, a jednostavnije stvari umesto nas obavlja računar.

One comment

Komentari