AMRA BABIĆ, SAMOSTALNI SPECIJALISTA ZA MARKETING, ADDIKO BANK SARAJEVO (BiH)

BOJANA STEVIĆ, RUKOVODILAC TIMA ZA BREND MENADŽMENT I DIGITALNE KOMUNIKACIJE, UNICREDIT BANKE

KAKO ODABRATI PRAVE KANALE KOMUNIKACIJE, POSEBNO AKO GOVORIMO O BANCI KOJA IMA VEOMA ŠIROKU CILJNU GRUPU?

Strategija pozicioniranja i komunikacija Addiko banke Sarajevo fokusirana je na bitno, jasno, jednostavno i direktno prikazivanje osnovnih bankarskih proizvoda i usluga. Koristimo prilično jedinstven i jasno diferenciran pristup. Reklamni spotovi su nam kraći, komuniciramo animirani lik, boju koja je vrlo uočljiva i pamtljiva. Koncept je drugačiji u odnosu na reklamne kampanje ostatka tržišta. Razradili smo javne ciljeve, jasno targetirali ciljnu grupu i aktivnosti koje daju rezultate, a koje svakodnevno merimo.

KAKO ODABRATI PRAVE KANALE KOMUNIKACIJE, POSEBNO AKO GOVORIMO O BANCI KOJA IMA VEOMA ŠIROKU CILJNU GRUPU?

Kao i za sve u životu, ne postoji jedan pravi način, pa tako ni jedan pravi kanal komunikacije. Mi u UniCredit Banci, trudimo se da odgovorimo na potrebe i navike svih naših klijenata i zato je prvi korak adekvatna segmentacija klijenata. Online komunikacija, koja uključuje naš sajt, mejlove, newslettere, Viber, LinkedIn i druge mreže, svakako je najzastupljenija i sa aspetka kreative i komunikacije omogućava najviše inovativnosti, ali veliki je broj klijenata koji ne koristi ove alate. Stoga se i dalje snažno oslanjamo na moć tradicionalnih i offline kanala, kao što su TV reklame ili ekspoziture, kako bismo bili blizu svih naših klijenata.

RADIJE KOMUNICIRAMO KROZ - TRADICIONALNE ILI ONLINE MEDIJE?

Kombinacija ATL tradicionalnih alata, gde je TV još uvek vodeći medij. Učešće online medija takođe je veoma značajno.

RADIJE KOMUNICIRAMO KROZ - TRADICIONALNE ILI ONLINE MEDIJE?

Možda sam nostalgična, ali verujem da mi koji smo duže u ovoj profesiji, svakako više preferiramo čari tradicionalnih medija i češćeg kontakta sa novinarima. Ali moram priznati da su mogućnosti koje pružaju online mediji zaista neograničene i stoga nam daju širu perspektivu za razvijanjem novih i zanimljivijih sadržaja.

ŠTA JE VAMA KAO KLIJENTU NAJVAŽNIJE U ODNOSU AGENCIJA-KLIJENT?

Poverenje. Razumevanje. Komunikacija. Vrlo je bitna i posvećenost za postizanje zajedničkih ciljeva jer svaki projekat koji se priprema i realizuje čine dva ključna člana tima, a to su klijent i agencija.

ŠTA JE VAMA KAO KLIJENTU NAJVAŽNIJE U ODNOSU AGENCIJA-KLIJENT?

Poverenje! Iako se agencija gleda kao eksterni saradnik, agencija i klijent rade kao jedan tim i samo na taj način možemo da postignemo najbolje rezultate. Sa jedne strane agencija mora dobro da upozna DNK klijenta i da nauči da prepozna prave potrebe, ali sa druge strane, klijent često treba da da agenciji da raširi krila, izađe iz zapisanih okvira i obezbedi ono za šta je upravo i odabrana – svoju kreativnost!

ZNAČAJNO JE DA AGENCIJA SA KOJOM SARAĐUJEMO POSLUJE TRANSPARENTNO - DA ILI NE?

Svakako da je odgovor “da”. Bitno je da agencija sa kojom sarađujemo ima jednak kvalitet za svo vreme trajanja saradnje. Tržište bankarstva je veoma izazovno, konkurentno i bitno je da tim koji je uključen, pruži kvalitet, poverenje i transparentnu komunikaciju.

ZNAČAJNO JE DA AGENCIJA SA KOJOM SARAĐUJEMO POSLUJE TRANSPARENTNO - DA ILI NE?

Apsolutno!

U KOJOJ MERI SU AGENCIJE SA KOJIMA SARAĐUJETE UKLJUČENE U STRATEŠKO POZICIONIRANJE BANKE NA TRŽIŠTU?

Addiko Bank, matična organizacija koju čine 6 zemalja, podrazumeva grupne i lokalne funkcije po zemljama i usklađena je kako horizontalno, tako i vertikalno sa strategijom cele banke i lokalnim potrebama. Zadovoljavanje smernica brenda i realizacija kampanja prema tržištima, osnovni je input u saradnji sa ostalm agencijama. Agencije sa kojima sarađujemo su naši partner, ali i više od toga. Mi ih doživljavamo kao deo tima, koji se gradi prvenstveno na poverenju, kao i ključne ekspertize/specijalisti za pojedine elemente saradnje.

U KOJOJ MERI SU AGENCIJE SA KOJIMA SARAĐUJETE UKLJUČENE U STRATEŠKO POZICIONIRANJE BANKE NA TRŽIŠTU?

Mi smo „banka suštine“, fokusirana na isporuku konkretnih i opipljivih rešenja na efikasan i jednostavan način, kako bismo napravili pravu razliku u životima ljudi. U ovom vremenu kada se okruženje brzo menja, klijenti traže kompanije kojima mogu da veruju i koje mogu da imaju opipljivu pozitivnu ulogu u njihovim svakodnevnim životima. Stoga se snažno fokusiramo na pozicioniranje našeg brenda i u tome veliku ulogu ima i agencija koja nam pomaže da na najadekvatniji način predstavimo naša rešenja.

JEDAN TREND KOJI ĆE OBELEŽITI 2020.

Digitalna transformacija u pravom smislu te reči biće dodatni izazov za sve učesnike na tržištu.

JEDAN TREND KOJI ĆE OBELEŽITI 2020.

U narednom periodu možemo da očekujemo da će se fokus pomeriti sa promocije proizvoda na obezbeđivanje najkvalitetnije usluge. Na tržištu koje, više-manje, broji oko 30 banaka, konkurentsku trku ne dobija onaj ko ponudi samo najnižu kamatu, već ona banka koja zaista uspe da prepozna šta je klijentu zaista potrebno, da bude uz klijenta u važnim situacijama i u skladu sa tim pruži najbolje korisničko iskustvo.

Komentari