KOLIKO JE ZA JEDAN BREND VAŽNA 360° KOMUNIKACIJA?

Danas je teško generalizovati efikasnost pojedinih medija jer ukoliko posmatramo naše tržište, navike naših kupaca se menjaju iz godine u godinu i dobro targetiranje ciljne grupe daje rešenje pravog miksa u oglašavanju. Kada je naše tržište u pitanju tradicionalni mediji i dalje imaju svoje mesto, ali je to nedovoljno tako da okretanje kupcu i uvažavanje njegovih želja, potreba i zahteva moraju da se nađu na prvom mestu prilikom izbora načina komunikacije. Upravo je integrisana komunikacija ključ uspeha jednog brenda, a do integracije pravih kanala se dolazi osluškivanjem tržišta, potreba kupaca fleksibilnošću i promenama. Kada je moderan marketing u pitanju ne postoji „zona komfora“ već kontinuirano istraživanje, prilagođavanje i pravovremeni odgovor.

VEĆINA PROIZVOĐAČA NAMEŠTAJA I DALJE KOMUNICIRA SVOJE PONUDE KA POTROŠAČIMA KROZ KATALOGE. DA LI OVAJ VID OGLAŠAVANJA DONOSI REZULTATE I KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Širina asortimana i navike kupaca presudne su prilikom formiranja štampanih kataloga. Time se do korisnika plasira informacija koju mogu da pogledaju i kasnije jer kupovina nameštaja sama po sebi nije u domenu impulsivne kupovine. Pored prodajnog, katalozi imaju i edukativni karakter, pa često se kupcima plasiraju ideje za uređenje doma. U poslednjih nekoliko godina i u sveprisutnijoj eri digitalizacije, blogovi i društvene mreže kupcima pružaju tražene informacije i upotpunjuju štampane kataloge, jer daju više mogućnosti, brže su, ali su i podjednako zahtevni.

NA ČEMU SE ZASNIVA STRATEGIJA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA VAŠE KOMPANIJE?

Čest je izazov kroz koje kanale komunikacije plasirati korporativnu odnosno prodajnu informaciju. Imajući u vidu da je naša kompanije proizvođač, prodavac i izvoznik, izuzetno se vodi računa o strategiji i obraćanju ciljnim javnostima. Ključna poruka koju plasiramo svim našim korisnicima jeste dostupnost, i to svima, uvek i svuda, jer time na najbolji mogući način objašnjavate korisniku/kupcu koliko je u stvari on bitan i koliko brinete o njemu.

U KOM SMERU BI TREBALI DA SE TRANSFORMIŠU BRENDOVI IMAJUĆI U VIDU DA ŽIVIMO I RADIMO U HIPERPERSONALNOJ ERI?

Transformacija je već počela i prilagođavanje je ključ uspeha. Briga o kupcu, dostupnost informacija i pravovremeno informisanje jednostavno su neophodni u hiperpresonalnoj eri i postulat su savremenog poslovanja.

Komentari