Svrha je bila velika reč i ove godine. U 2020. bi se moglo očekivati da se i sama svrha osetljivije usmerava. „Emotional data“ bi mogla davati potpuno nove uvide, moglo bi se desiti da se iz mikro-niša pojave težnje konkretnije od opšte brige o zdravlju planete ili rodnoj i rasnoj ravnopravnosti. Te težnje bi mogle biti usmerene ka nalaženju konkretnih, pristupačnih rešenja, nečega za šta su sposobni i „average Joes“, a ne isključivo heroji poput Grete Thunberg.

Zamislimo poljoprivrednika iz Kikinde koji raspoloživim PR kanalima (njegov profil na Facebooku, razgovor u lokalnoj prodavnici…) sugeriše i demonstrira pravilnu upotrebu pesticida kako bi se izbegao pomor pčela. Ovo se već događa, samo još uvek brendovi ne koriste ovakav pristup.

To nas dovodi i do poverenja. Ako Edelmanovo istraživanje poverenja u brendove iz 2019. pokazuje da čak 53% ispitanika prepoznaje kada brend ili kompanija nisu iskreni i da to utiče na njihove odluke o korišćenju i kupovini, u 2020. kompanije će verovatno pokušavati da dokažu da im se može verovati. Moguće je da će ovo dovesti ne samo do otvorenije komunikacije nego i do drugačijeg kreiranja proizvoda ili usluge.

2 comments

Komentari