KOLIKO JE KOMUNIKACIJA ŠOPING CENTARA ZAHTEVNA I ŠTA JE KLJUČNO U NJOJ S OBZIROM NA VEOMA ŠIROKU CILJNU GRUPU?

Strateški uvid svakako obezbeđuje saznanje da treba zadovoljiti više interesnih grupa, te komunikacija i planiranje iste zavise od potreba brendova koji su prisutni u centru, kupaca, i na kraju samog brenda šoping centra ili ritejl parka. Što se tiče posetilaca, zdrava komunikacija podrazumeva pozicioniranje šoping centra prema primarnoj ciljnoj grupi. Imajući to u vidu, jedan centar će svakako imati više uspeha ukoliko se bazno opredeli za užu ciljnu grupu, nego ako pokušava da komunicira sa svima. Određivanje ciljne grupe uveliko zavisi od više faktora, a što se tiče same komunikacije, nema magičnog recepta, već je potrebno stalno se prilagođavati novim trendovima, tehnologijama i preferencama kupaca i posetilaca.

IMAJUĆI U VIDI DA POTROŠAČI IMAJU SVE MANJE VREMENA ZA PRODAVNICE I ŠOPING CENTRE, KAKO IM PRIVUĆI PAŽNJU I ZADRŽATI U OBJEKTU?

Iako je život sve brži i slobodnog vremena nikad nema dovoljno, i dalje je šoping nešto što spada u potrebu koju ljudi jos nisu zamenili online kupovinom. Ono što šoping centri i dalje imaju kao veliku prednost je upravo fizičko prisustvo, od aktivacija za cele porodice, do bioskopa i restorana koji se sve više sele u unutrašnjost centara. Samim tim dodatni elementi zabavnog programa su uvek dobrodošli i posetioci na lokalnom tržištu takav vid komunikacije očekuju.

KAKO DA RITEJL POSTANE DIGITALAN, A OPET DA NE IZGUBI DRAŽ OFFLINE KUPOVINE?

Kod nas digitalna kupovina još uvek nije uzela maha, ali je sigurno da u jednom trenutku hoće. To je svakako budućnost ritejl sektora, ali to ne znači da će potpuno izgurati offline kupovinu. Jednostavno, tržište diktira ponudu i potražnju, a mogućnost da isprobate robu na licu mesta i da je fizički opipate uvek će naći mesto kod potrošača.

NA KOJI NAČIN RITEJL TREBA DA SE TRANSFORMIŠE KAKO BI IŠAO U KORAK SA TRENDOVIMA I ZAHTEVIMA TRŽIŠTA?

Ritejl se ne transformiše kako bi držao korak, već tako da diktira trendove. U poslednjih desetak godina na srpsko tržište ušlo je nebrojeno mnogo brendova i to će se nastaviti i u budućnosti, a svaki ulazak većeg brenda doneo je ogroman broj promena, tako da su manji brendovi morali da se prilagode kako bi opstali na tržištu. Takođe, svetski trendovi personalizovanih rešenja primenjuju se i u ovom sektoru, promene koncepta na mestima prodaje, novi pristup kupovini, kombinovanje e-kupovine sa ritejl lokacijama već se primenjuju i na našem tržištu, te možemo očekivati sve više transformacija i u lokalu.

Komentari