Povodom 20 godina poslovanja UniCredit banke u Srbiji pokrenuli ste CSR projekat od nacionalnog značaja. O kakvom projektu je reč?

Želja nam je bila da se za 20 godina našeg poslovanja u Srbiji, pre svega, zahvalimo klijentima koji su nam ukazali svoje poverenje, kao i da se zahvalimo i dodatno osnažimo zajednice u kojima UniCredit Banka posluje svih ovih godina. Tokom novembra i decembra 2021. od svakog realizovanog keš kredita i kredita za obrtna sredstva u vrednosti većoj od 200.000 dinara izdvojili smo 2.000 dinara i tako obezbedili 13 miliona dinara, za projekat od nacionalnog značaja, koji realizujemo uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Projekat podrazumeva podršku unapređenju očuvanja flore i faune, prirodnih staništa životinjskih vrsta, ali i poboljšanja turističkih kapaciteta i popularizacije zaštićenih područja. Područjima koja su obuhvaćena projektom su: nacionalni parkovi Kopaonik, Đerdap, Tara i Fruška Gora, spomenici prirode Slapovi Sopotnice, Lisine, Resavska pećina, Zvezdarska šuma, Bajfordova šuma i specijalni rezervati prirode Carska bara i Karađorđevo.

Da li se očekuje od jedne banke da se bavi pitanjem očuvanja biodiverziteta? Da li industrija u kojoj posluje neka kompanija treba da određuje njene CSR aktivnosti?

Za banke se ne vezuje neka određena oblast CSR delovanja, kao što se više ni očekivanja o CSR delovanju ne vezuju samo za one kompanije koje zbog prirode industrije u kojoj su, imaju mogućnost da ugroze životnu sredinu. Danas je definitivno daleko veća svest o tome da je dužnost svih nas da ulažemo u zajednicu i da svako svojim pojedinačnim primerom može da ostvari uticaj i da podstiče druge na delovanje, koje je u interesu šire društvene zajednice na duži rok.

Šta za UniCredit Banku znači bankarstvo sa društvenim uticajem?

U jednom širem smislu, za UniCredit Banku to je svrha poslovanja – osnaživanje napretka zajednice, koje je duboko protkano kroz sve sfere poslovanja. Građani to, pre svega, vide kroz niz CSR i ESG projekata koje kao jedna od najznačajnijih sistemskih banaka sprovodimo u našoj zemlji.

Koji su najveći izazovi kompanija kada govorimo o kreiranju i implementaciji CSR startegija?

Najveći interni izazov sa kojim se kompanije obično suočavaju je u našoj banci uspešno prevaziđen, a to je da CSR strategija bude integrisana u poslovnu strategiju. Kada se to obezbedi, nema teškoća u realizaciji. Eksternih izazova je sve manje, jer se svest građana menja u pozitivnom smeru, a podrška državnih institucija ne izostaje.

Kako danas merimo uspeh CSR projekata? Kako to radi UniCredit banka?

Uspeh CSR projekata merimo prema uticaju koji smo ostavili na zajednicu, a to se odnosi na naše klijente, zaposlene i društvo u celini.

Komentari