Kako brendovi sve više traže transparentnost u svojim troškovima oglašavanja, veću kontrolu kreativnosti i povećanje prodaje, mnoge kompanije počinju interno da stvaraju resurse, kreirajući nove načine rada sa partnerima i stručnjacima. Stvaranje agencija „in house“ sve više ima smisla, budući da je sve više mladih profesionalaca, a u agencijama vlada kriza talenata.

Rešenje koje su mnoge kompanije pronašle u cilju zadržavanja talenata i profesionalaca jeste stvaranje struktura povezanih sa odeljenjem za marketing. Interno poslovanje omogućava kontrolu troškova, povećava transparentnost i produktivnost, ali izazovi primene in-house agencija nisu tako jednostavni. Mnogi stručnjaci veruju da je ovo samo prolazan trend, jer njegova realizacija nije jednostavna.

Komentari